Cheomseongdae / 瞻星台 / Cheomseongdae / 瞻星台

Gyeongju in North Gyeongsang Province.

庆尚北道的庆州。

Gyeongju di Gyeongsang Utara.

慶尚北道の慶州。

Cheomseongdae Observatory.

瞻星台。

Balai Cerap Cheomseongdae.

瞻星台(せんせいだい)。

Built in the 7th century.

建于7世纪。

Dibina pada kurun ke-7.

7世紀築。

Lotus.

荷花。

Teratai.

ハス。

Gyeongju, South Korea. October 2014.

韩国,庆州。2014年10月。

Gyeongju, Korea Selatan. Oktober 2014.

韓国、慶州。2014年10月。

Advertisements