Batu Caves / 黑风洞 / Batu Caves / バトゥ洞窟

Batu Caves in Selangor state.

雪兰莪州的黑风洞。

Batu Caves di negeri Selangor.

セランゴール州のバトゥ洞窟。

It’s an Indian temple.

这里是一间印度庙。

Ia merupakan sebuah tokong India.

ここはインド寺院なのです。

Lord Murugan.

室建陀。

Tugu Dewa Murugan.

スカンダ像。

Entrance to the temple.

寺庙入口。

Pintu masuk ke tokong.

寺院の入り口。

Crab-eating macaque.

食蟹猕猴。

Kera.

カニクイザル。

Inside the cave.

山洞里面。

Di dalam gua.

洞窟の中。

The cave is around 400 million years old.

这山洞大约在四亿年前形成。

Gua ini dihasilkan sekira-kira 400 juta tahun yang lalu.

約4億年前に形成されました。

Entrance to the cave and temple is free.

参观山洞和寺庙都是免费的。

Lawatan ke gua dan tokong ini adalah percuma.

入場・拝観料はいりません。

Batu Caves, Malaysia. February 2019.

马来西亚,黑风洞。2019年2月。

Batu Caves, Malaysia. Februari 2019.

マレーシア、バトゥ洞窟。2019年2月。