Harefield / 哈里菲尔德 / Harefield / ヘアフィールド

Harefield in West London.

伦敦西部的哈里菲尔德。

Harefield di London Barat.

西ロンドンのヘアフィールド。

The Grand Union Canal.

大联盟运河。

Terusan Grand Union.

グランド・ユニオン運河。

Maximum daylight, minimum privacy.

最大的日光,最小的隐私。

Cahaya matahari yang maksimum, bersendirian tanpa gangguan yang minimum.

最大の日光ですが、最小のプライバシーです。

Mallard.

绿头鸭。

Itik melewar.

マガモ。

London, England. May 2017.

英格兰,伦敦。2017年5月。

London, England. Mei 2017.

イングランド、ロンドン。2017年5月。