London Fire Brigade Museum / 伦敦消防局博物馆 / Muzium Balai Bomba London / ロンドン消防署博物館

Fire Brigade Museum in South London.

伦敦南部的消防局博物馆。

Muzium Balai Bomba di London Selatan.

南ロンドンの消防署博物館。

Winchester House, built in 1820.

建于1820年的温彻斯特府。

Rumah Winchester yang dibina pada tahun 1820.

1820年に建てられたウィンチェスター・ハウス。

Entrance to the museum.

博物馆的入口。

Pintu masuk ke muzium.

博物館への入り口。

Admission free.

入场免费。

Masuk percuma.

入館無料。

These old helmets are so shiny.

亮晶晶的旧头盔。

Topi keledar lama yang sungguh berkilat-kilat.

ピカピカの古いヘルメット。

Fire engine.

消防车。

Kereta bomba.

消防車。

London, England. September 2015.

英格兰,伦敦。2015年9月。

London, England. September 2015.

イングランド、ロンドン。2015年9月。