National Museum of the Legion of Honour / 国家荣誉军团博物馆 / Muzium Negara Legion Kepujian / レジオンドヌール勲章博物館

National museum of the Legion of Honour in Paris.

巴黎的国家荣誉军团博物馆。

Muzium Negara Legion Kepujian di Paris.

パリのレジオンドヌール勲章博物館。

It’s free to visit this museum.

参观这博物馆是免费的哦。

Masuk ke dalam muzium ini adalah percuma.

ただで入館できますが…

But there are very few visitors in there.

但里面的游客寥寥无几。

Tetapi cuma terdapat sedikit orang pelancong di dalamnya.

観光客は少ないのです。

Who doesn’t like free stuff? Ha!

有谁不喜欢免费的东西呢?哈!

Siapa yang tak suka benda yang percuma? Ha!

だれがただのものを好きじゃないのですか?(笑)

Paris, France. February 2018.

法国,巴黎。2018年2月。

Paris, Perancis. Februari 2018.

フランス、パリ。2018年2月。