Piazza Ferrarese / 费拉雷塞广场 / Dataran Ferrarese / フェラーレーゼ広場

Bari in Southern Italy.

意大利南部的巴里。

Bari di Itali Selatan.

イタリア南部のバーリ。

This can be an art piece.

这可以是件艺术品。

Ini boleh menjadi satu hasilan seni.

これは美術品かもしれない。

Cute tourist train.

可爱的观光火车。

Keretapi pelancong yang comel.

かわいい観光列車。

Piazza Ferrarese.

费拉雷塞广场。

Dataran Ferrarese.

フェラーレーゼ広場。

Via Appia (an ancient Roman road, built in the 2nd century).

Via Appia(建于2世纪的古罗马路)。

Via Appia (Jalan Rom lama yang dibina pada kurun ke-2).

Via Appia(2世紀に建てられた古代ローマの道)。

Bari, Italy. July 2012.

意大利,巴里。2012年7月。

Bari, Itali. Julai 2012.

イタリア、バーリ。2012年7月。