Santa Marta Lighthouse / 圣玛尔塔灯塔 / Menara Api Santa Marta / サンタ・マルタ灯台

Cascais, a district located not far away from busy Lisbon.

卡斯凯什是位于繁忙的里斯本不远处的一个小区。

Cascais merupakan satu daerah yang terletak tidak jauh dari Lisbon yang riuh-rendah.

カスカイスはにぎやかなリスボンから遠くない町です。

But here is worlds apart!

不过这里就天壤之别!

Tapi sini macam bumi dengan langit!

でもここは雲泥の差なのです!

Santa Marta Lighthouse, built in 1868.

建于1868年的圣玛尔塔灯塔。

Menara Api Santa Marta yang dibina pada tahun 1868.

1868年に建てられたサンタ・マルタ灯台。

The Atlantic Ocean is so calm and warm.

大西洋多么的平静和温暖。

Lautan Atlantik yang sungguh tenang dan hangat.

大西洋はなんとおだやかで暖かいです。

Santa Marta Fort, built in 1640.

建于1640年的圣玛尔塔要塞。

Kota Santa Marta yang dibina pada tahun 1640.

1640年に建てられたサンタ・マルタ要塞。

Cascais, Portugal. July 2018.

葡萄牙,卡斯凯什。2018年7月。

Cascais, Portugal. Julai 2018.

ポルトガル、カスカイス。2018年7月。