Lloyd’s Register / 劳埃德登记 / Daftar Lloyd / ロイド・レジスター

Lloyd’s Register in Central London.

伦敦市中心的劳埃德登记。

Daftar Lloyd di Pusat Bandaraya London.

ロンドン中心部のロイド・レジスター。

Originally, a shipping company in the 18th century.

18世纪本来是家船运公司。

Asalnya, ia sebuah syarikat perkapalan pada kurun ke-18.

18世紀にもともとは運送会社でした。

Built in 1901.

建于1901年。

Dibina pada tahun 1901.

1901年築。

The modern facade was completed in 2000.

摩登的外观于2000年完成。

Bahagian luar yang moden dibina pada tahun 2000.

モダンな外観は2000年に完成。

But everything you see inside is the original.

不过内部的装饰都是原装的。

Tapi tiap-tiap benda yang kamu lihat di dalamnya adalah yang asli.

でもすべての室内装飾はオリジナルなのです。

Stained glass featuring a ship.

帆船图案的彩绘玻璃。

Kaca berwarna dengan kapal layar.

船があるステンドグラス。

Conference hall.

会议大厅。

Dewan mesyuarat.

会議ホール。

London, England. September 2014.

英格兰,伦敦。2014年9月。

London, England. September 2014.

イングランド、ロンドン。2014年9月。