Kuala Lumpur City Gallery / 吉隆坡城市展览馆 / Galeri Bandaraya Kuala Lumpur / クアラルンプール・シティー・ギャラリー

Kuala Lumpur City Gallery.

吉隆坡城市展览馆。

Galeri Bandaraya Kuala Lumpur.

クアラルンプール・シティー・ギャラリー。

Admission free.

入场免费。

Masuk percuma.

入館無料。

Jamek Mosque.

占米回教堂 。

Masjid Jamek.

マスジッド・ジャメ 。

Local history.

地方历史。

Sejarah tempatan.

地元の歴史。

Old photo of Kuala Lumpur.

吉隆坡老照片。

Foto lama Kuala Lumpur.

クアラルンプールの古い写真。

Modern buildings in Kuala Lumpur.

吉隆坡的摩登建筑。

Bangunan-bangunan moden di Kuala Lumpur.

クアラルンプールのモダンな建物。

City model.

城市的模型。

Model bandaraya.

都会の模型。

Kuala Lumpur, Malaysia. October 2011.

马来西亚,吉隆坡。2011年10月。

Kuala Lumpur, Malaysia. Oktober 2011.

マレーシア、クアラルンプール。2011年10月。