Lewes Castle / 雷威斯堡 / Kastil Lewes / ルイス城

Lewes in East Sussex.

东萨塞克斯郡的雷威斯。

Lewes di Sussex Timur.

イースト・サセックス州のルイス。

Lewes Castle.

雷威斯堡。

Kastil Lewes.

ルイス城。

Built in 1066!

建于1066年!

Ia dibina pada tahun 1066!

1066年に建てられたんですよ!

Barbican.

外堡。

Barbikan.

バービカン。

Lewes Town.

雷威斯镇。

Kota Lewes.

ルイス町。

Lewes, England. December 2013.

英格兰,雷威斯。2013年12月。

Lewes, England. Disember 2013.

イングランド、ルイス。2013年12月。