Switzerland Merck / 瑞士默克 / Switzerland Merck / スイス・メルク

Switzerland Merck in Geneva.

日内瓦的瑞士默克。

Switzerland Merck di Geneva.

ジュネーヴのスイス・メルク。

It’s a pharmaceutical and chemical company.

医药化工公司。

Ia sebuah syarikat farmaseutikal dan kimia.

医薬品・化学の会社です。

Built in 2006.

建于2006年。

Dibina pada tahun 2006.

2006年築。

Atrium.

中庭。

Atrium.

吹き抜け。

Geneva, Switzerland. January 2012.

瑞士,日内瓦。2012年1月。

Geneva, Switzerland. Januari 2012.

スイス、ジュネーヴ。2012年1月。