Petit Palais / 小皇宫 / Petit Palais / プティ・パレ

Petit Palais in Paris.

巴黎的小皇宫。

Petit Palais di Paris.

パリのプティ・パレ。

Winston Churchill.

温斯顿 · 丘吉尔。

Winston Churchill.

ウィンストン・チャーチル。

Built in 1897.

建于1897年。

Dibina pada tahun 1897.

1897年に建てられました。

Entrance to the museum is free.

参观博物馆是免费的。

Lawatan ke muzium adalah percuma.

入館は無料です。

Bust by Jean-Baptiste Carpeaux.

由让-巴蒂斯特 · 卡波雕的半身铜像。

Patung oleh Jean-Baptiste Carpeaux.

ジャン=バティスト・カルポーが作った胸像。

Garden.

花园。

Taman.

ガーデン。

Paris, France. February 2018.

法国,巴黎。2018年2月。

Paris, Perancis. Februari 2018.

フランス、パリ。2018年2月。