Putuo Village / 普陀村 / Kampung Putuo / 普陀村

Putuo Village in Kulai.

古来的普陀村。

Kampung Putuo di Kulai.

クライの普陀村。

Paifang.

牌坊。

Paifang.

牌坊(パイファン)。

Guanyin.

观音。

Guanyin.

観音。

Kulai, Malaysia. March 2016.

马来西亚,古来。2016年3月。

Kulai, Malaysia. Mac 2016.

マレーシア、クライ。2016年3月。