Rua da Alegria

A street called Rua da Alegria in Lisbon.

里斯本一条名叫Rua da Alegria的道路。

Sebatang jalan yang bernama Rua da Alegria di Lisbon.

リスボンでRua da Alegriaという道。

Graffiti is everywhere.

到处都是涂鸦。

Grafiti berada di merata-rata tempat.

落書きがいたるところにあるんです。

Lisbon is actually very hilly.

里斯本其实很多坡。

Lisbon sebenarnya sangat berbukit-bukau.

リスボンは実に坂が多いんです。

Window art.

窗口艺术。

Seni jendela.

窓のアート。

Lisbon, Portugal. July 2018.

葡萄牙,里斯本。2018年7月。

Lisbon, Portugal. Julai 2018.

ポルトガル、リスボン。2018年7月。