Birmingham Museum and Art Gallery / 伯明翰博物馆和美术馆 / Muzium dan Balai Seni Birmingham / バーミンガム博物館と美術館

Birminhgham Museum and Art Gallery.

伯明翰博物馆和美术馆。

Muzium dan Balai Seni Birmingham.

バーミンガム博物館と美術館。

Admission free.

入场免费。

Masuk percuma.

入館無料。

The coat of arms of Birmingham.

伯明翰徽章。

Jata Birmingham.

バーミンガムの紋章。

Birmingham, England. January 2018.

英格兰,伯明翰。2018年1月。

Birmingham, England. Januari 2018.

イングランド、バーミンガム。2018年1月。