Ladywell / 雷迪韦尔 / Ladywell / レディーウエル

Ladywell in Southeast London.

伦敦东南部的雷迪韦尔。

Ladywell di London Tenggara.

南東ロンドンのレディーウエル。

River Ravensbourne.

雷文斯本河。

Sungai Ravensbourne.

レイヴンズボーン川。

It’s a tributary of the Thames.

泰晤士河的支流。

Ia merupakan cawang Sungai Thames.

テムズ川の支流。

Pond.

池塘。

Kolam.

池。

London, England. January 2012.

英格兰,伦敦。2012年1月。

London, England. Januari 2012.

イングランド、ロンドン。2012年1月。