Batu Caves / 黑风洞 / Batu Caves / バトゥ洞窟

Batu Caves in Selangor state.

雪兰莪州的黑风洞。

Batu Caves di negeri Selangor.

セランゴール州のバトゥ洞窟。

Crab-eating macaque.

食蟹猕猴。

Kera.

カニクイザル。

Indian temple.

印度庙。

Tokong India.

インド寺院。

Entrance to the cave and temple is free.

参观山洞和寺庙都是免费的。

Lawatan ke gua dan tokong ini adalah percuma.

入場・拝観料はいりません。

The cave is around 400 million years old.

这山洞大约在四亿年前形成。

Gua ini dihasilkan sekira-kira 400 juta tahun yang lalu.

約4億年前に形成されました。

Lord Murugan.

室建陀。

Tugu Dewa Murugan.

スカンダ像。

Batu Caves, Malaysia. February 2019.

马来西亚,黑风洞。2019年2月。

Batu Caves, Malaysia. Februari 2019.

マレーシア、バトゥ洞窟。2019年2月。