Forestry Museum / 森林博物馆 / Muzium Hutan / 森林博物館

Forestry Museum in Aomori.

青森的森林博物馆。

Muzium Hutan di Aomori.

青森の森林博物館。

Built in 1908.

建于1908年。

Dibina pada tahun 1908.

1908年築。

Various trees from Aomori.

青森各种的树木。

Berbagai-bagai jenis pokok dari Aomori.

青森のさまざまな樹。

Snowshoes.

雪鞋。

Kasut salji.

スノーシュー。

Uses of trees.

树木的利用。

Kegunaan pokok-pokok.

樹の利用。

Aomori, Japan. March 2016.

日本,青森。2016年3月。

Aomori, Jepun. March 2016.

日本、青森。2016年3月