Valence House Museum / 瓦朗斯府博物馆 / Muzium Rumah Valence / ヴァランス・ハウス博物館

Valence Park in East London.

伦敦东部的瓦朗斯公园。

Taman Valence di London Timur.

東ロンドンのヴァランス・パーク。

Valence House.

瓦朗斯府。

Rumah Valence.

ヴァランス・ハウス。

Built in the 13th century.

建于13世纪。

Ia dibina pada kurun ke-13.

13世紀建。

It is now a museum.

现在是一间博物馆。

Kini sebuah muzium.

今は博物館になっています。

Model of the House. It is still surrounded by a moat.

庄园的模型。大屋还是被护城河包围着。

Model Rumah. Ia masih disekeliling oleh sebatang parit.

ハウスの模型。まだ堀による包まれています。

Entrance to the museum is free.

参观这博物馆是免费的。

Lawatan ke muzium ini adalah percuma.

入館は無料なんです。

It’s beginning to feel a lot like Christmas.

开始感觉到很多像圣诞节。

Dah bermula rasa lebih macam Krismas.

クリスマスの季節らしくなってきました。

More stuff to see upstairs.

楼上还有很多东西看。

Tingkat atas ada lebih benda untuk dilihat.

二階には見るべき物がもっとありますよ。

London, England. November 2014.

英格兰,伦敦。2014年11月。

London, England. November 2014.

イングランド、ロンドン。2014年11月。