Kuala Kangsar / 江沙 / Kuala Kangsar / クアラ・カンサ-

Kuala Kangsar in Perak.

霹雳洲的瓜拉江沙。

Kuala Kangsar di Perak.

ペラ州のクアラ・カンサ-。

Clock Tower, built in 1939.

建于1939年的钟塔。

Menara Jam yang dibina pada tahun 1939.

1939年に建てられた時計台。

Kangsar River.

江沙河。

Sungai Kangsar.

カンサ-川。

An old British red phone box.

旧英国的红色电话亭。

Pondok telefon British lama yang berwarna merah.

古いイギリスの赤い電話ボックス。

Kuala Kangsar, Malaysia. March 2016.

马来西亚,江沙。2016年3月。

Kuala Kangsar, Malaysia. Mac 2016.

マレーシア、クアラ・カンサ-。2016年3月。